Geluidsmetingen

Wilt u een geluidsmeting laten uitvoeren om geluidoverlast van buren of in uw werkomgeving vast te leggen?

Wij kunnen deze geluidmetingen uitvoeren volgens de juiste normeringen en de resultaten toetsen aan de geldende eisen of richtlijnen. Vanwege ruime ervaring kunnen wij u adviseren om niet gewenste situaties te verbeteren.

De volgende geluidsmetingen kunnen wij verzorgen:

  • Nagalmtijd
  • Geluidwering gevel
  • Lucht geluidsisolatie
  • Contact geluidsisolatie
  • Installatiegeluid
  • Horecalawaai
  • Expertise onderzoeken t.b.v. rechtszaken

 

Wij staan u graag vrijblijvend te woord.

Type metingen

Geluidsmetingen:

 

Nagalmmeting
Met een nagalmmeting meten we de tijd dat het geluid in de ruimte met 60 dB afneemt. In besloten verkeersruimten grenzend aan woonfuncties dient deze volgens wetgeving maximaal 1,3 seconden te bedragen.  Voor ruimten binnen onderwijs- en zorginstellingen is het van belang voor ruste en concentratie dat ook bepaalde nagalmtijden worden gehaald.
Wij kunnen de nagalmtijden vaststellen en zo nodig adviseren  in maatregelen om de gewenste nagalmtijden wel te behalen.

 

Geluidwering gevel
Wanneer een woning, school of zorginstelling nabij een drukke weg, spoorbaan of vliegveld ligt behoord een gebouw te voldoen aan wettelijke eisen ten aanzien van geluidwering van de buitenschil. Hiervoor worden in het ontwerptraject berekeningen gemaakt om te bepalen met welke bouwkundige voorzieningen kan worden voldaan. Om te controleren of daadwerkelijk de juiste ventilatieroosters, beglazingen, kierdichtingen etc. zijn gebruikt tijdens het  bouwen kunnen wij de geluidwering van uw gebouw meten volgens de voorgeschreven normeringen.

 

Luchtgeluidisolatie

Luchtgeluidisolatie wordt gemeten tussen ruimten onderling. Bij deze meting wordt geluid gemeten waarbij vanuit het meetresultaat iets gezegd kan worden over van spraak en muziek door een constructie.  Er zijn wettelijke eisen voor minimale geluidisolatie tussen woningen. Deze zijn omschreven in het Bouwbesluit.  Om te controleren of de woning scheidende constructies voldoen kunnen wij controleren of uw situatie voldoet aan deze eisen. Ook bij spreekkamers waarbij spraakprivacy van belang is kan deze meting plaats vinden.

 

Contactgeluidisolatie

Contactgeluidisolatie wordt gemeten tussen ruimten onderling. Bij deze meting wordt geluid gemeten waarbij vanuit het meetresultaat iets gezegd kan worden over loopgeluiden en het geluid van sluiten van deuren tussen ruimten. Er zijn wettelijke eisen voor minimale geluidisolatie tussen woningen. Deze zijn omschreven in het Bouwbesluit.  Om te controleren of de woning scheidende constructies voldoen, kunnen wij controleren of uw situatie voldoet aan deze eisen.

 

Installatiegeluid

Om in woningen geen geluidsoverlast te hebben van installatiegeluid door riolering, cv leidingen, mechanische ventilatie, etc. zijn er eisen in het Bouwbesluit opgenomen om dit te voorkomen. Wij kunnen metingen verzorgen om te controleren of wordt voldaan aan deze eisen.

 

Horecalawaai

Horecagelegenheden mogen volgens het activiteitenbesluit tot een bepaalde hoogte geluid produceren op gevel van omliggende geluidgevoelige gebouwen zoals woningen en zorginstellingen. Wij kunnen metingen verzorgen om te bepalen wat het maximale geluidniveau in de horecagelegenheid mag zijn waarmee nog wordt voldaan aan de eisen. Als de horeca ondernemer de wens heeft meer geluid te kunnen maken kunnen wij adviseren hoe dat mogelijk is in de betreffende situatie.

 

Expertise onderzoeken

Een geschil ten gevolge van geluidoverlast kan door middel van een rechtszaak worden beslecht. Hierbij is een uitvoerig onderzoek noodzakelijk. Deze wordt opgeleverd  met  een rapport die beantwoord aan de onderzoeksvragen van de rechter.

Referenties

Contact

KroonBouwfysica Advies
Laurierstraat 5
9408 AJ Assen
Tel: 0611743881
E-mail: info@geluids-meting.nl